Etter helgens utstillinger kan Vanilla nå tittulere seg med Norsk Junior Vinner 2014 NJV-14 og Nordisk Junior Vinner 2014 NordJV-14. På Norsk Vinner utstilling ble hun Norsk Junior Vinner 2014 EXC, 1JKK, CK og ble 2 BTK med res. CERT. På Nordisk Vinner utstilling ble hun Nordisk Junior Vinner 2014 EXC 1JKK, CK og ble 2 BTK med res. CERT.

Førte også Zettertjarns Qaxzig som fikk EXC, 1BHH, CK og ble 3BHK med stor CERT. Han mangler da bare ett lite CERT eller 1VK på jaktprøve for å bli NUCH. Førte også Soknahåggåns J Phoenix til Nordisk Junior Vinner 2014 EXC, 1JKK, CK 2BHK med stor CERT.

Utrolig fornøyd med Vanilla sine resultater, da jeg hadde satt meg som mål å få en slik tittel hun nå har fått to av :-).