vanilla1akapport

I helgen var vi på kjente gamle trakter og stilte på NVK avd Buskerud sin apportprøve på Holleia. Dette er Norges største apportprøve, og i år var det totalt 180 hunder til start. Det er første gang i år jeg stilte to hunder, og uten å være medhjelper på prøven.

Chablis er akkurat ferdig med løpetid, og heller ikke fått den innlæringen hun burde fått på spor, da matmor har vært syk. Derfor ble hun stilt kun en dag, og hun røk dessverre ut.

Vanilla derimot klinket til med 8 på søk og 8 på vann og 9 på spor, og fikk tildelt 1 pr. AK Apport! Det var en lang dag å vente, helt til premieutdelingen sent lørdag kveld.

Et delmål er nådd, og dette er den høyeste premien hundene kan få på apport, og det er utrolig artig å få til på en gordonsetter.

Vanilla 1ak apport